top of page
گرین کارت از طریق خانواده 

براي احراز مجوز قانوني اقامت دائمي (گرین کارت) بر اساس روابط خانوادگي، شما بايد حائز شرایط زير باشيد:

 1-     شما بايد خويشاوندي داشته باشيد كه شهروند (سیتی زن) ايالات متحده باشد و يا مجوز قانوني اقامت دائمي در ايالات متحده (گرین کارت) را دريافت كرده باشد و بتواند مدارك لازم را ارائه نموده و تمايل خود را براي قبول ضمانت شما اعلام نمايد.

 2-     خويشاوند شما بايد مداركي ارائه كند كه نشان دهد درآمد وی به ميزان 125% بالاتر از خط فقر معين شده به منظور حمايت مالي از شما و تمامي اعضاي خانوده است.

 

ارائه درخواست از طریق شهروند (سیتی زن):

اگر خويشاوند شما شهروند (سیتی زن) ايالت متحده است و آنها مي توانند بطور قانوني ثابت كنند شما يكي از نسبت هاي فاميلي زير را دارا هستيد، شما قادر خواهيد بود تا مجوز اقامت دائمي را بدست آوريد:

-          همسر

-          فرزند زير 21 سال

-          پسر يا دختر مجرد بالاي 21 سال

-          پسر يا دختر ازدواج كرده در هر سني

-          خواهر يا برادر اگر خويشاوند مقيم حداقل 21 سال سن داشته باشد

-          والدين اگر فرزند مقيم حداقل 21 سال سن داشته باشد

 

ارائه درخواست از طریق دارنده مجوز اقامت دائمی (گرین کارت):

اگر خويشاوند شما داراي مجوز قانوني اقامت دائمي (گرین کارت) است و آنها مي توانند بطور قانوني ثابت كنند كه يكي از نسبت هاي فاميلي زير را با شما دارند، شما قادر خواهيد بود از مزاياي اقامت دائمي بهره مند شويد:

 -          همسر

-          پسر يا دختر مجرد در هر سني

 در ارتباط با درخواست اقامت دائمی برای خويشاوندان شهروند (سیتی زن) ايالت متحده شامل فرزندان مجرد زير 21 سال، همسر، والدين و يا بيوه (در شرايط خاص) هيچگونه سهميه يا محدوديت و يا ليست انتظاري وجود ندارد.

 

خويشاونداني كه در اولويت هاي طبقه بندي شده زير قرار مي گيرند، شامل محدوديتي هستند كه تعداد ويزاهاي قابل صدور در هر سال براي آنان ايجاد مي كند:

 

اولويت اول:

پسران يا دختران مجرد (بالاتر از 21 سال) شهروند (سیتی زن) ايالات متحده

 اولويت دوم:

الف) همسران يا فرزندان مجرد (زير 21 سال) دارندگان گرین كارت

ب) پسران يا دختران مجرد (بالاي 21 سال)‌ دارندگان گرین كارت

 اولويت سوم:

پسران يا دختران متاهل شهروند (سیتی زن) ايالات متحده

 اولويت چهارم:

برادران و خواهران شهروند (سیتی زن) ايالات متحده

 جدول زمانبندی آماده بودن ویزا برای صدور و رسیدگی به پرونده درخواست اقامت دائمی بر اساس اولویت های ذکر شده بالا، هر ماه با عنوان Visa Bulletinاز سوی وزارت امور خارجه منتشر می شود. برای اطلاع از آخرین تاریخ های اعلام شده می توانید از طریق لینک زیر، از صفحه مربوطه در سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده بازدید کنید.

bottom of page